ببخشید

سلام من پوریا متولى با ناراحتى مى گوىم که مطالبم تمام شده است وببخشید که نمى توانم تند وتند مطلب بدهم در صورت امکان حتما مطلب جدید که پیدا خواهم کرد را مى نوسیم. من کتاب هایم به 748تا رسىده است #^_^#

/ 1 نظر / 18 بازدید
شفق

همین که همینم می نویسی کلیه....موضوع نوشتن هم ردیف می شه عزیزم...غمت نباشه