# لنووا

روزی که از عصبانیت دارم می ترکم................................................

امروز 93/6/7است. من دارم از عصبانیت  منفجر می شم .ماجرا از یک سال پیش شروع شد.بابام نتیجه گرفت که برام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید