# تبلت

روزی که آبشاری شدیم.

۱۹/۶/۹۳من،پارسا،مامان،بابا،شفق،عموداور،عمودادیار،مامان بزرگ به آبشار غیر دیدنی تهران رفتیم از راه که نگویم عمو دادیار با ماشین ما داشت می روند ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید

روزی که از عصبانیت دارم می ترکم................................................

امروز 93/6/7است. من دارم از عصبانیت  منفجر می شم .ماجرا از یک سال پیش شروع شد.بابام نتیجه گرفت که برام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید