# شاه_عباس2

حکومت درخشنده صفویه

زمینه و آغاز دوره صفویه[/size]شیخ صفی‌الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان هشتمین نسل از تبار فیروزشاه زرین‌کلاه بود. فیروزشاه از بومیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

سعدی مرد ادب وعلم

زندگی نامه سعدی شیرازی شیخ‌ مشرف‌الدین‌ ابن‌ مصلح‌ بن‌ عبدا... شیرازی‌ موسوم‌ به‌ شیخ‌ سعدی‌ از بزرگ‌ترین‌ شنموده‌ است‌. تاریخ‌ زندگی‌ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید