/ 2 نظر / 21 بازدید
شفق

چه عجب.... میرزا قلمدون این پنجر رو باز کردی ببینیمت[نیشخند]