چند مطلب باارزش

دیروز من از11شب تا1:30شب نشستم وکتاب 179صفحه ای سیمون بولیور رو خواندم واین کتاب آن قدر بر من تالثیر گذاشت که عاشق آن شدم.در این مطلبی که دارم می نویسم دیگر همه ی مطالب باارزشم را می نویسم.در یک مرحله از این کتاب سیمون دی یکی از جنگ هایی که شرکت کرده است شکست می خورد وبه کاپتان اول خود پیغامی می فرستد ومی گوید:آدم بدشانس همیشه در اشتباه است ومن در این قاعده مستثنی نیستم وسپس پیتون کاپتان او برای او پیغامی می فرستد وبه او می گوید:شما شکست خوردید,وشکست اتفاق مهمی نیست وهمیشه اتفاق می افتد,پیروزی باشماست.

دیروز کتاب مارتین لوتر را تمام کردم وآموختم که چه گند کاری هایی پیش آمده است مثلا در زمان این شخص پاپ به مردم می گفت که به من پول بدهید تادر آن دنیا وهر جا در امان بمانید  وخیلی از مردم آلمان پول داده بودند  وبه زیر خط فقر رفته بودند که مارتین لوتر با یک نامه که درون آن نوشته اگر پاپ این کار را بلد بودبه طور رایگان وبرای رضای خدا این کار رامی کرد وآلمان ها پس از دیدن نامه به سمت لوتر روی می آورند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
شفق

ممنون پوریا.خیلی خوب بود.پیروزی همیشه با تو هم هست.هرگز به این موضوع شک نکن حتی وقتایی که فکر می کنی شکست خوردی