لاکی وعوامل بیماری

امروز رفتم تا برای بلاگ مطلب پیدا کنم گفتم که با خودم یه چوب بستنی ببرم ببینم عکس العمل لاکی چیه اون هم مثل لاکمن گاز گرفت لاکمن اومد تا چوبرو گاز بگیره که لاکی لاکمن رو کشید کنار وپس از چند ثانیه چوب رو ول کرد اگر شما هم لاکپشت عزیزی دارید واگر آن نیز در همین حال است بدانید در سن رشد است وباید به آن گوشت و مواد خوراکی پروتئین زا بدهید.راستی عواملی که نشان میدهد یک لاکپشت بیمارشده را امروز برایتان می گویم مثل نرمی استخوان ،خواب بیش از حد، کمبود پروتئین، نخوردن غذا، و...از عوامل بیماری است.  یادتان می آید که من در سری اول در مورد تفذیه گفتم لاکپشت های مردابی ویا پرورش نیافته هم قوی تر وهم این که غذای معمولی آن ها مار است از این عمل مطمئن باشید. امیدوارم  باعث پیشرفت شما شده باشم.عینک

/ 1 نظر / 17 بازدید
شفق

پوریا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ممنون