همکاری لاکی ولاکمن

 امروز رفتم به لاکی ولاکمن سر بزنم وآب شون رو عوض کنم اون هارو ازآب بیرون آوردم وچون میدونستم لاکمن به کوهنوردی علاقه داره واگه سبد رو صاف بگذارم از اون بیرون میاد وبه درون باغچه میره همراه با لاکی داخل سبد گذاشتم وسبد رو برعکس کردم.آب اون هارو عوض کردم وحیاط وشستم ودیدم لاکی ولاکمن دارن فرار میکنن اونا با کمک همدیگه از زیر سبد بیرون اومدن وداشتن به سمت باغچه می رفتند که... اون هارو گرفتم.چشمکگذاشتمشون توآب ومیگو برایشان ریختم آن ها با علاقه همه ی آن را خوردند. از نظر من لاکپشت ها می توانند همه ی موجودات جهان راشکست بدهند اگر ذهن خودرا آماده کنند برای جنگگاوچرانشیطانامیدوارم مطالبم برایتان سود مند باشند.

/ 1 نظر / 19 بازدید
شفق

بابا بزار برن تو باغچه ....اینا دوزیستندااااااا....یه روز می یای می بینی کوسه شده