برای اطلاع

1ببخشید که نتوانستم توی این 10 روز چیزی بنویسم زیرا ما مهمان داشتیم یعنی خاله ،شوهر خاله،مامان بزرگ مادری،شهریار،هستی.

2من712کتاب خوانده دارم.

/ 3 نظر / 15 بازدید
شفق

بابا من هنوز به 619 هم نرسیدم که![گریه]

نا معلوم

چشم مرا کشدی با این کتاب ها

نا معلوم

بیشتر کتاب بخون بیشتر وبیشتر آآآآآآآآآفففففرررررریییییییننننننن.[ماچ]